Historia portalu

W kwietniu 2006 pojawił się w necie magazyn społeczno-kulturalny „Dobre Praktyki” pod redakcją Krystyny Karwickiej-Rychlewicz poświęcony przede wszystkim problemem ludzi  z niepełnosprawnością. Jego intencją było pokazywanie możliwości, jakie tkwią w osobach, które choć dotknięte niepełnosprawnością, potrafią osiągnąć sukcesy w życiu, twórczości artystycznej, pracy zawodowej, sporcie.

W „Dobrych Praktykach” znalazły się artykuły psychologów, terapeutów, a też w części „Notatnik Kulturalny” informacje na temat książek godnych przeczytania, sztuk, wystaw i filmów wartych obejrzenia. Pisały  Krystyna Karwicka-Rychlewicz,  Anna Amanowicz, Krystyna Wojakowska …

W 13-tym numerze magazynu  z czerwca 2009 ukazała się pierwsza galeria foto Krystyny Bukowczyk – zdjęcia z Kambodży. W kolejnych numerach magazynu prezentowane są kolejne jej galerie – Peru, Tajlandia, Meksyk, Kambodża, Wietnam, Wyspy Sołowieckie ...

Numer 16 (3/16, 2010) pojawia się w nowej szacie graficznej – autorstwa Krystyny Bukowczyk.

Od numeru 17 redakcja nawiązuje współpracę z nowymi autorami – powiększa się grono stałych współpracowników: Majka Decker, Hanna Karolak.

Numer 21 (03/2011) - „Dobre Praktyki” – znów zmieniają kształt – otrzymują nowe logo i formę magazynu internetowego.

Numer 25 (10.2012) to narodziny portalu mini – nowa nazwa, nowe logo, poszerzone zainteresowania.

Do stałych współpracowników dołączają: Małgorzata Sienkiewicz-Budo – recenzje filmowe, Barbara Kaźmierczak – felietony filmowe, Jolanta Cywińska, Wiesława Wierzchowska –„mitologia dla Zuzanki” - bajki dydaktyczne, Grażyna Smuszowicz - psychoterapeutka i wreszcie Jerzy Brukwicki – informacje o wystawach, wydawnictwach artystycznych,  koncertach jazzowych.

Od pierwszego numeru „Dobrych Praktyk”  współpracuje z nami nieprzerwanie nasz znakomity webmaster Krzysztof Syncerz.

Nasz magazyn to wspólne dzieło autorów. Nie mamy jakichkolwiek dotacji, i żadnych sponsorów. Jedyne wsparcie, jakie otrzymujemy, a za które bardzo dziękujemy, to rozsyłanie informacji o nowych numerach magazynu, przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do naszych kolegów dziennikarzy.

 

REDAGUJE KOLEGIUM:

Krystyna Bukowczyk – sekretarz redakcji
Hanna Karolak
Krystyna Karwicka-Rychlewicz

OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Krystyna Bukowczyk

WSPÓŁPRACOWNICY
Barbara Kaźmierczak
Grażyna Smuszowicz
Jerzy Brukwicki
Jolanta Cywińska
Małgorzata Sienkiewicz-Budo
Maria Decker
Wiesława Wierzchowska

 

Webmaster: Krzysztof Syncerz

 

redakcja@portalmini.eu