09.2016

Grzegorza Pleszyńskiego tworzenie obrazu

Grzegorz Pleszyński – malarz, muzyk i pedagog – jest artystą poszukującym źródeł języka wizualnego. Punktom i znakom powierza główną rolę w procesie budowania obrazu. Zestawiając je w nowe układy i struktury, konstruując nowe relacje, tworzy nowe płaszczyzny i terytoria odzwierciedlające  istotne sprawy współczesności. Grzegorz Pleszyński twierdzi, że „droga od punktu, poprzez znak prowadzi do obrazu; najpierw dostrzegamy punkty, łączymy je w znaki, ze znaków – budujemy obrazy”. Według niego „punkty są uniwersalne… są widziane i przynależą do wszystkich… to są punkty, na których opieramy swoje widzenie świata... na nich budujemy struktury widzenia... wraz z odkrywaniem nowych punktów rozbudowujemy strukturę... staje się ona pewniejsza... ale zawsze pozostaje nieskończona ilość punktów nie odkrytych... przez to struktura pozostaje zawsze niekompletna... a miejsca brakujących punktów wypełniamy własnymi przeświadczeniami... łącząc punkty budujemy znaki... te same punkty pewności można łączyć dowolnie... z tych samych punktów pewności mogą powstać różne znaki... znak jest łącznikiem pomiędzy uniwersum a kulturą... znaki wychodzą z obszaru obiektywnego uniwersum... wkraczają w obszar subiektywnych kultur... znaki stają się przynależne wspólnocie... te same znaki mogą przynależeć do wielu odrębnych wspólnot (…)…. z połączenia znaków powstają obrazy... proces powstawania obrazu w naszych umysłach jest zależny od kultury do której przynależymy... obraz jest opresyjny... narzuca i wymusza widzenie. ...”.
Wystawa „punkty… znaki… obrazy” w bydgoskiej Galerii Miejskiej bwa składa się z trzech części. Część I… to punkty, które wybieram na płaszczyźnie – pisze jej twórca, część II... to znaki, które powstają w naszych mózgach na skutek łączenia punktów powstałych podczas procesu spływania farby... ten etap jest stykiem pomiędzy uniwersalnością a subiektywizmem..., część III... to obrazy które narzuca nasz mózg na widziane obiekty... widzenie zależne jest od posiadanej wiedzy... od doświadczenia... od stopnia zaufania sobie i innym...

Grzegorz Pleszyński (rocznik 1955) w 1989 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się sztukami wizualnymi, muzyką, działalnością społeczną; autor akcji artystycznych z dziećmi, ludźmi niepełnosprawnymi, więźniami. Laureat II nagrody 3. edycji POLYGONUM, wystawy sztuki twórców województwa kujawsko-pomorskiego (2014).

do 20 września 2016

Galeria Miejska bwa, Bydgoszcz, ul. Gdańska 20
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl