09.2016

Jubileusz wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (w latach 1946-1949 nosiła nazwę Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, potem, do 1996 roku – Państwowe Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych) w roku akademickim 2016/2017 świętuje jubileusz 70-lecia działania. Pierwsza inauguracja zajęć akademickich, w zniszczonym wojną, zrujnowanym mieście, odbyła się 15 października 1946 roku. Wśród jej założycieli byli malarze: Eugeniusz Geppert, Leon Dołżycki, Emil Krcha, Stanisław Pękalski, projektanci szkła: Stanisław Dawski i Maria Dawska, malarka, graficzka i projektantka szkła Halina Jastrzębowska, projektanci wnętrz i mebli: Władysław Wincze i Marian Sigmund oraz ceramicy Julia Kotarbińska i Rudolf Krzywiec, (związani z przedwojennym „Ładem”). Na jej siedzibę władze miasta wyznaczyły dwa budynki: przedwojennej Miejskiej Szkoły Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego (mieszczącej się przy obecnej ul. Traugutta) oraz dawnej Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego (pl. Polski), powstałej w 1911 z przekształcenia Wrocławskiej Akademii Sztuki, która była w swym czasie – obok Bauhausu – najważniejszą akademią artystyczną w Niemczech, a jej pierwszym dyrektorem był Hans Poelzig. Zajęcia na uczelni prowadzone były początkowo w pracowniach malarstwa, rysunku i rzeźby, ale już wkrótce przystąpiono do organizowania warsztatów ceramiki, szkła, drewna i metalu, realizując tym samym zalecenie władz, nakazujące skupienie się na kształceniu projektantów dla odradzającego się w Polsce i na Dolnym Śląsku przemysłu szklarskiego i ceramicznego.

Dzisiaj wrocławska Akademia Sztuk Pięknych nadal jest uczelnią państwową, która kształci studentów w jedenastu kierunkach na czterech wydziałach: Wydziale Malarstwa i Rzeźby – na kierunkach: Malarstwo, Rzeźba i Mediacja Sztuki; Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów – na kierunkach: Grafika i Sztuka Mediów; Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa – na kierunkach: Architektura Wnętrz, Wzornictwo i Scenografia; Wydziale Ceramiki i Szkła – na kierunkach: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Sztuka i Wzornictwo Szkła, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła. Rektorem Akademii od 2012 roku jest prof. Piotr Kielan.

Na rozpoczęcie obchodów jubileuszowych przygotowano ogromną  ekspozycję „Wystawy z okazji 70-lecia Akademii” – w budynku głównym przy Placu Polskim i w Centrum Sztuk Użytkowych przy ul. Traugutta 19-21. Składa się ona z dwudziestu pięciu różnych prezentacji dorobku pedagogów i studentów uczelni (m.in. 70 pięknych lat…, 70x70, Grafika Teraz, Pracownia 3M, Strefa Rzeźby, Red White Wine, WW wzory Wzorcowni,  Portfolio Katedry Mebla, Ceramika artystyczna, Ceramika użytkowa,  10-lecie Lubardowa, Otwarta Pracownia Szkła w Architekturze, Wystawa dokumentacji fotograficznej życia uczelni), przybliżających obszary sztuki uprawianej na wrocławskiej Akademii, jej specyfikę i dokonania z ostatnich kilku lat.

do 9 października 2016

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Wrocław
www.asp.wroc.pl

Wiesław Gołuch