09.2016

Wizje Jenny Brockmann

Instalacje i obiekty berlińskiej rzeźbiarki i architektki Jenny Brockmann prezentowane na wystawie „Widzialne i doświadczalne” w radomskim Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” zachęcają do rozmyślań i rozważań o współdziałaniu i relacjach ludzkiego umysłu z ciałem. Artystka bada i analizuje różne zachowania człowieka w otaczającej go przestrzeni, odzwierciedla zasady i mechanizmy rządzące jego świadomością, uwidacznia procesy zachodzące w jego organizmie. Interesują ją również sytuacje międzyludzkie, stany wyobcowania i wykluczenia oraz kwestia dominacji w naszym życiu i kulturze zmysłu wzroku, wynikające z niej powikłania i niedogodności. Zaprezentowane na radomskiej wystawie prace inicjują wiele pytań, między innymi dotyczących nieuświadomionych procesów, które decydują o naszym człowieczeństwie. Artystka podkreśla fizyczny aspekt człowieczeństwa i fakt, że nasze bycie w świecie i świadomość są nierozerwalnie związane z ciałem.

Jenny Brockmann (rocznik 1976) studiowała sztuki wizualne na berlińskim Universität der Künste oraz architekturę na tamtejszym Technische Universität. Wystawiała w wielu prestiżowych galeriach w Niemczech, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Taiwanu, Wielkiej Brytanii.

do 16 października 2016
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom, ul. Kopernika 1
www.elektrownia.art.pl