09.2016

Kali(to)grafie Tomasza Dominika

Tomasz Dominik debiutował na początku lat 80. XX wieku, okresie ciekawym i fascynującym dla sztuki polskiej. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z malarstwa u prof. Jacka Sienickiego uzupełnił aneksem z litografii u prof. Mariana Rojewskiego w 1980 roku. Debiutujący artysta uległ urokowi litografii, jej atrakcyjności i różnorodności, ogromnym możliwościom tej techniki w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów malarskich. Zawarty wówczas mariaż artysty z litografią trwał krótko. Brak dostępu do pracowni i prasy litograficznej skłonił go do zwrócenia uwagi na serigrafię, zajęcie się malarstwem i sztuką wideo. Okazało się jednak, że krótkotrwały epizod litograficzny będzie miał jednak znaczące konsekwencje w jego twórczości. Artysta wrócił do pracowni litograficznej około 2010 roku. Sięgnął po dzieła dawnych mistrzów i rękodzielników: iluminowane rękopisy, zapisy nutowe, atlasy nieba i ziemskiego globu, kalendarze – świadectwa ludzkiego istnienia, działalności człowieka. Zainteresował go aspekt plastyczny tych szczególnych druków. Odtwarza je, poddaje różnorodnym zabiegom, pokrywa wielobarwnymi liniami i plamami, uwypukla kontury poszczególnych elementów i fragmentów, przekracza progi ich autonomii.
Tomasza Dominika nadal urzeka wszystko to, co związane jest z przeszłością. Jego litografie imponują zasięgiem marzeń. Zwracają uwagę przekorną, konsekwentną tendencją zacierania granic między grafiką a malarstwem, intrygującymi strukturami linii, plam i koloru.

do 30 września 2016

Galeria Pięknych Książek / Gwido Zlatkes
Warszawa, ul. Pańska 96
www.facebook.com /Galeria-Pieknych-Ksiazek; www.ksiazka.net.pl