09.2016

Kolejna edycja Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki rozstrzygnięta

XI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki, skierowany do ludzi o wyostrzonej wyobraźni, artystów z kręgu malarstwa intuicyjnego, naiwnego, cechującego się szczerością i autentycznością wypowiedzi, został rozstrzygnięta. Jego laureatami zostali: Rafał Antos, Przemysław Gapski, Małgorzata Lehmann, Genowefa Magiera, Justyna Matysiak, Mateusz Połeć, Marek Świetlik, Rusłan Wafin, Zbigniew Wypijewski i Henryk Żarski.

Głównym organizatorem konkursu jest bydgoska Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Ogłaszany jest co dwa lata. Przyczynił się do odkrycia i spopularyzowania twórczości Józefa Chełmowskiego, Ryszarda Koska, Jana Nowaka, Damiana Rebelskiego, Władysława Wałęgi, Henryka Żarskiego – malarzy-outsiderów, którzy dzisiaj zajmują szczególne miejsce w polskiej sztuce. W konkursie konfrontowali swój świat z publicznością, z innymi twórcami  nurtu sztuki osobnej, często skrajnie odmiennymi osobowościami.

Wśród uczestników konkursu są ludzie osamotnieni, cierpiący, zagubieni życiowo, dla których sztuka stała się jedynym sposobem komunikowania z otoczeniem, pozwala żyć z poczucie godności i ważności podejmowanych przez nich działań. Konkurs, któremu patronuje Teofil Ociepka (1891-1978), jeden z najwybitniejszych malarzy naiwnych XX wieku, daje szerokiej publiczności możliwość obcowania z fascynującym, szczerym rodzajem sztuki opowiadającym o specyficznym świecie, w którym pojawiają się skrajne emocje, przeżycia i doświadczenia umożliwiające niecodzienne artystyczne doznania.

Zbigniew Chlewiński, etnograf, juror konkursu, mówi o jego zasadach następująco: „Naiwność jest stanem niewinności i nieskazitelności, postawą, na której dopiero można budować. Póki twórca ją zachowa, to nawet jeśli jest bardzo wykształconym specjalistą w innych dziedzinach swojej aktywności życiowej, pozostanie artystą naiwnym, niosącym obraz świata wolny od uprzedzeń, w treści i formie niewymuszony i prosty, i jeszcze z optymistycznym przesłaniem. Z punktu widzenia człowieka i troski o jego przyszłość należy zaapelować, aby w jego interesie – człowieka! – zbudować silne społeczeństwa artystów naiwnych i ich sympatyków. Bo sztuka naiwna daje nadzieję na ocalenie. I może tylko ona”.
Kolejna wystawa finałowa  Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki to emocjonujące, intrygujące spotkanie z twórczością artystów osobnych, która nikogo nie pozostawia obojętnym.

do 25 września 2016

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego / Spichrze, Bydgoszcz, ul. Grodzka 7-11
www.galeria.kpck.pl, www.muzeum.bydgoszcz.pl

Genowefa Magiera
Henryk Żarski
Justyna Matysiak
Zbigniew Wypijewski