REDAGUJE KOLEGIUM:

Krystyna Bukowczyk – sekretarz redakcji
Hanna Karolak
Krystyna Karwicka-Rychlewicz

OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Krystyna Bukowczyk

WSPÓŁPRACOWNICY
Barbara Kaźmierczak
Grażyna Smuszowicz
Jerzy Brukwicki
Jolanta Cywińska
Małgorzata Sienkiewicz-Budo
Maria Decker
Wiesława Wierzchowska

 

Webmaster: Krzysztof Syncerz

 

redakcja@portalmini.eu