5/18, 2010

REDAKCJA

Krystyna Karwicka-Rychlewicz
(redaktor naczelna)
e-mail: redakcja@dobrepraktyki.ehost.pl
Krystyna Bukowczyk
(sekretarz redakcji, grafik)
e-mail: kuba.ar@onet.pl
Krzysztof Syncerz
(webmaster)
e-mail: k.syncerz@gmail.com

WSPÓŁPRACOWNICY
Anna Amanowicz
Maria Decker
Hanna Karolak
Krystyna Wojakowska-Lewicka

Pogodnych, pełnych radości chwil
przy Wigilijnym i Świątecznym stole,
spełnienia wszystkich marzeń
w Nowym 2011 Roku

życzy Czytelnikom
zespół redakcji "Dobrych Praktyk"

Szopka w Xcaret Park Meksyk

Od redaktora

Zima, podobnie jak w ubiegłym roku i od późnej jesieni mijającego, daje się we znaki. I nie jest nam ani odrobinkę lżej, gdy oglądamy w telewizji zasypane śniegiem niektóre stany USA lub puste półki sklepów w Anglii, bo dostawcze ciężarówki utknęły w zaspach. A tymczasem w Meksyku, zamiast choinek i śniegu, szopka Bożonarodzeniowa jest w cieniu palm, bo zbyt mocno grzeją ją promienie słońca. Nie wierzycie? To obejrzycie w GALERII pozostałe zdjęcia z Meksyku niestrudzonej podróżniczki Krystyny Bukowczyk, która tam była kilka lat temu w okresie świąt, aż do Matki Boskiej Gromnicznej.

Nie tylko zima, ale i codzienne życie jest niełatwe dla niepełnosprawnych. Bolesławowi Bryńskiemu, któremu niepełnosprawność towarzyszy od urodzenia, nie uniemożliwia bardzo aktywnego życia. To samo można powiedzieć o ociemniałej Sylwii Skuzie, która organizuje rejsy po morzu innym ociemniałym. Ten, który można obejrzeć na zdjęciach, odbył się „Nordą” - jachtem nie byle kogo, bo mistrza tego sportu - Mateusza Kuśnierewicza!

Jakie możliwości zdobycia wykształcenia oferuje obecnie Polska osobom z niepełnosprawnością? Pisze o tym Krystyna Wojakowska-Lewicka, która ten ważny temat będzie kontynuowała w następnym numerze magazynu.

Wprawdzie HIV/AIDS, jedna z najcięższych chorób współczesnego świata, nieco wolniej rozprzestrzenia się, ale nadal jest bardzo groźna. Więcej na ten temat można dowiedzieć się od Agaty Kwiatkowskiej ze Społecznego Komitetu ds. AIDS.

I jak zwykle NOTATNIK KULTURALNY z dobrymi książkami, filmami i świątecznym prezentem - Wystawą miniatur - które w minionych wiekach były tym, czym dziś są zdjęcia. Można je oglądać w muzeach, czasem kupić w antykwariatach te malutkie dziełka za duże pieniądze. Chyba, że dotrze się do nielicznej, ale bardzo aktywnej grupy polskich współczesnych miniaturzystów. My dotarliśmy, warto sprawdzić!

Twórcze życie z nadzieją

Bolesław Bryński

Bolesław Bryński
fot.M. Masłowski

Bolesław Bryński od 18 roku życia pisze wiersze, opowiadania, napisał także powieść. W 1996 r. ukazał się jego pierwszy tomik wierszy p.t. „Granice tchu”, zaś w roku 2004 zbiór opowiadań pt. „Kaktusy”. Z wykształcenia historyk literatury polskiej, współtworzył istniejący do dziś dwumiesięcznik "Integracja". Jest niepełnosprawny od urodzenia - mózgowe porażenie dziecięce, które sprawiło, że musi korzystać z pomocy przy podstawowych czynnościach życiowych. Ma też problemy ze słownym porozumieniem się z otoczeniem z powodu porażenia mowy. Ale to nie przeszkadza mu być bardzo aktywnym działaczem i inicjatorem wielu ważnych wydarzeń w środowisku osób z niepełnosprawnością. Od 1999 roku jest prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Trwać w Nadziei”.
więcej

Złapać wiatr w żagle

Sylwia Skuza (z prawej)

Sylwia Skuza
(z prawej)

Z Sylwią Skuzą, szefową Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "Keja", rozmawia Anna Amanowicz

- Jest Pani pomysłodawczynią i prezeską fundacji "Keja". Proszę przybliżyć czytelnikom cele i zadania organizacji, powołanej w Gdańsku 6 marca 2009 roku.
- "Keja" oferuje społeczności osób niepełnosprawnych, przede wszystkim niewidomym i niedowidzącym, wiele atrakcyjnych form aktywności sportowej, kulturalnej, turystycznej i rehabilitacyjnej. Prowadzi też działalność gospodarczą – głównie odpłatne szkolenia komputerowe i turnusy rehabilitacyjne.
więcej

Druga bogini – EDUKACJA

Krystyna Wojakowska – Lewicka

Edukacja to „bogini” (patrz nr 17 – archiwum) uporządkowana wewnętrznie, budująca oświatowe systemy i niezbędna każdemu z nas od pierwszej do ostatniej chwili. Uczymy się nieustająco, uczymy się celowo i mimowolnie. Nie można tej bogini uniknąć bez względu na to, gdzie jesteśmy, gdzie się wychowujemy, jakimi jesteśmy ludźmi. Nie udało się to nawet Mowgliemu z „Księgi dżungli”, choć wychowywały go zwierzęta...

Mimo wszechobecności edukacji może być ona dobra lub kiepska, wystarczająca lub nie. Proces edukacji w całym tzw. świecie cywilizowanym jest zinstytucjonalizowany. Mamy więc żłobki, przedszkola, klasy zerowe, szkołę podstawową, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (zawodowe lub ogólnokształcące), szkoły zawodowe policealne, studia wyższe (licencjackie i magisterskie), studia podyplomowe i doktoranckie i doszkalanie czy dokształcanie w formie zorganizowanej lub w drodze samokształcenia. Dużo tego, prawda?
więcej

Lepiej zapobiegać niż chorować

Agata Kwiatkowska - Adwocacy Officer w Społecznym Komitecie ds. AIDS

Agata Kwiatkowska
fot.Studio Hocki-Klocki

Agata Kwiatkowska - Adwocacy Officer w Społecznym Komitecie ds. AIDS (http://skaids.org) zajmuje się „adwokacją” czyli rzecznictwem. Stara się reprezentować prawa, ale także głos osób, które są odbiorcami serwisu, oferowanego przez Komitet. Są to zarówno osoby zakażone, jak i wszyscy, którzy chcą wykonać test na HIV, a nie mają takiej możliwości ponieważ w ich najbliższym otoczeniu nie ma punktu diagnostyczno-konsultacyjnego. Działa również na rzecz racjonalizacji polskiej polityki narkotykowej realizując rozliczne projekty z Polską Siecią Polityki Narkotykowej (więcej na stronie   www.politykanarkotykowa.pl ).

W tym roku stworzyła swoją pierwszą kampanię społeczną „Projekt Test”. Oto co napisała o niej na stronie www.projekttest.pl: „Miałam już dosyć ponurych plakatów, smutnych ludzi i negatywnych przekazów, które w Polsce zawsze towarzyszą akcjom związanym z HIV/AIDS” –„Wymyśliłam sobie, że to powinni być zwykli, zadowoleni z życia ludzie, którzy pokażą, że testowanie się jest czymś zupełnie normalnym, dbaniem o siebie i swoich bliskich - i takich warszawiaków postanowiłam sfotografować”.


więcej