Home > Informacje
 

Informacje

 

 
 

Do pracy by się szło...

Jak twierdzi Jolanta Nowak - autorka artykułu w warszawskim bezpłatnym dzienniku METRO ("Kryzys sprzyja niepełnosprawnym", 6 marca 2009) - pracodawcy coraz częściej szukają do pracy osób niepełnosprawnych. - Zatrudniając je, znacznie oszczędzają, a mają dobrych pracowników. A to, zwłaszcza w kryzysie, bardzo cenne.  Podstawą do tych dobrych wieści jest baza PFRON, w której w styczniu tego roku zarejestrowało się aż 16 tysięcy nowych pracowników. Wypowiada się też pani z biura rachunkowego, która mówi, że często osoby w pełni sprawne nie doceniają pracy, a ona potrzebuje pomocy i chce komuś pomóc. Pracodawcy nie ukrywają, że zachęcają ich do zatrudniania osób z niepełnosprawnością znaczne ulgi. Dofinansowanie do wynagrodzeń pobiera 10 tys. pracodawców, zaś 35 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą otrzymuje refundację ZUS. Wiele organizacji pozarządowych prowadzi szkolenia w ramach dotowanych programów aktywizujących zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnością, ułatwiające im znalezienie pracy. Niestety, jak pokazuje życie, niezbyt dobrze płatnej, najczęściej pensja wynosi jedynie tyle ile dotacja PFRON. Ale lepsze i to niż życie bez pracy, w czterech ścianach mieszkania, na rencie, z której trudno wyżyć. Zwłaszcza w kryzysie.

Zwiększyć szanse na wyjście z domu

- Zamiast osoby niepełnosprawne, mówimy niepełnosprawni klienci. To normalni konsumenci i tak ich traktujemy - powiedział  Krzysztof Marciniak ze Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom "Spinka", a. także prezes konsorcjum Auto Mobility Centrum które powstało w lutym br w Warszawie. Do życia powołały je: Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Automobilklub Polski.

Konsorcjum chce szkolić kierowców z niepełnosprawnością, przystosowywać pojazdy do ich potrzeb, w przyszłości otworzyć specjalistyczną wypożyczalnię oraz  korporację taksówkową.. Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Instytut Transportu Samochodowego obiecują nie tylko wykorzystywanie zagranicznych konstrukcji umożliwiających przystosowanie samochodu, ale i własne konstrukcje, zaś Automobilklub będzie szkolił kierowców. AMC chce też kupować samochody hurtowo u producentów, dzięki czemu mogą być tańsze o 20%. Konsorcjum nie będzie organizacją charytatywną, musi na siebie zarabiać. Ale - jak zapewnia Krzysztof Marciniak - AMC liczy na dopłaty unijne i na wsparcie administracji rządowej. Na dobry początek AMC wspólnie z Polskim Związkiem Głuchych opracował system, za którego pomocą instruktor może się komunikować z niesłyszącym kursantem. To może być szansa na rozwiązane w zakresie transportu osób z niepełnosprawnością. Obecnie to jedna z trudniejszych barier dla tego środowiska, nie tylko w Warszawie, bardzo utrudniająca, czasem wręcz uniemożliwiająca ich dojazd do szkoły i pracy, udział w życiu kulturalnym i społecznym. Więcej na www.spinka.org.pl

Działacz obywatelski 2008

W konkursie organizowanym przez wiadomosci24.pl i ngo.pl internauci przyznali tytuł działacza obywatelskiego roku 2008 Michałowi Wisiorkowi - licealiście z Wrocławia, który otrzymał ten zaszczytny tytuł za pomoc Domowemu Hospicjum dla Dzieci w Opolu. To bardzo ciekawa postać. Michał nie pierwszy raz organizował lub brał udział w akcji społecznej. Działa w fundacji "Mam Marzenie", która pomaga spełniać życzenia nieuleczalnie chorych dzieci. Jeszcze w gimnazjum napisał sztukę na podstawie bajki o Czerwonym Kapturku, wystawiał ją i  sprzedawał z  innymi uczniami w szkole bilety na przedstawienie. Zebrana od nauczycieli i uczniów kwota została przekazana do hospicjum. Zorganizował też m.in. na Allegro aukcję przedmiotów pochodzących od sławnych ludzi, karaoke w Zdzieszowicach , które odniosło duży sukces i powtarzał je z udziałem z udziałem gwiazd znanych z telewizji. W jednej z rozmów z okazji otrzymania zaszczytnego tytułu działacza obywatelskiego powiedział, iż uwiadomił sobie, że jednostka może wiele, ale ludzie nie wiedzą, jak pomagać. Potrzebny jest koordynator. Michał stał się właśnie takim koordynatorem. Działa na rzecz dzieci, bo sam w dzieciństwie ciężko chorował i wie jak bardzo jest pomoc w chorobie potrzebna. Z taką młodzieżą  możemy z większym optymizmem patrzyć w przyszłość. (kkr)

Miało być  2%

Rząd w ub. roku zapowiedział, że na cele dobroczynne będziemy mogli przeznaczać 2 %. naszych podatków. Niestety, kryzys na to nie pozwala. I przypomina, że w minionym roku 5,1 ml polskich podatników przekazało organizacjom pożytku publicznego 290 ml zł - czyli aż o 186 ml więcej niż w  roku 2007. Podatnicy litewscy, słowaccy  i rumuńscy przekazują na cele organizacji pozarządowych 2%, zaś na Węgrzech aż 40 % podatników wspiera organizacje przekazując 1 % podatku.

Szykują się zmiany

Wszystkie kluby sejmowe poparły projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw z nią związanych (18 marca br.). Do najważniejszych zmian należą: możliwość ich zakładania również przez organizacje pozarządowe i samorządy; starostowie będą mogli opłacać składki ubezpieczeniowe członków spółdzielni nie przez 12 jak dotychczas, ale nawet 36 miesięcy; członkowie spółdzielni będą mogli być zatrudnieni  nie tylko na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, ale również na innych umowach cywilno - prawnych. Nowelizacja przewiduje też możliwość dotacji, pożyczki, doradztwa finansowego lub prawnego z budżetu państwa lub samorządu oraz zwiększenie poziomu dotacji dla osoby bezrobotnej na założenie spółdzielni socjalnej z dotychczasowych 8 tys. zł do ponad 18 tys.

*                        *                        *                        *                        *

W dniu 6 stycznia 2009 Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Ustawie o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego. Najważniejsze zmiany dotyczą trybu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, ich współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zasad kontroli działalności OPP. Ta ostatnia zmiana ma przyczynić się do zwiększenia rzetelności i wiarygodność organizacji pożytku publicznego, bowiem minister pracy i polityki społecznej będzie mógł żądać wyjaśnień dotyczących jej działalności. Chodzi m.in. o sprawy finansowe związane z dotacjami, darowiznami czy środkami uzyskanymi w zbiórkach publicznych lub przekazanych przez podatników. Status organizacji pożytku publicznego będzie mogła uzyskać tylko organizacja prowadząca nieprzerwanie działalność przez co najmniej 2 lata. Projekt ustawy zakłada także, że członkowie organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku publicznego będą ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem niezgodnym z prawem lub statutem. Dalszemu rozwojowi instytucji obywatelskich służyć mają Rady Działalności Pożytku Publicznego powoływane na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W ich skład, poza przedstawicielami III sektora, wchodziłyby osoby wytypowane przez zarząd województwa oraz wojewodę.

*                        *                        *                        *                        *

Wszystkie kluby sejmowe poparły projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw z nią związanych (18 marca br.). Do najważniejszych zmian należą: możliwość ich zakładania również przez organizacje pozarządowe i samorządy; starostowie będą mogli opłacać składki ubezpieczeniowe członków spółdzielni nie przez 12 jak dotychczas, ale nawet 36 miesięcy; członkowie spółdzielni będą mogli być zatrudnieni  nie tylko na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, ale również na innych umowach cywilno - prawnych. Nowelizacja przewiduje też możliwość dotacji, pożyczki, doradztwa finansowego lub prawnego z budżetu państwa lub samorządu oraz zwiększenie poziomu dotacji dla osoby bezrobotnej na założenie spółdzielni socjalnej z dotychczasowych 8 tys. zł do ponad 18 tys.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.mps.gov.pl

(Opr. KKR)