Home > Informacje
 
 

Informacja dla osób niepełnosprawnych - bezpłatny telefon

Od początku sierpnia 2006 pod bezpłatnym numerem telefonu 0-800-53-33-35 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych" uruchomił bezpłatną, ogólnopolską, informacyjną linię telefoniczną. Czynna jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 - 20.00.

Można tam uzyskać informacje na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem, załatwiania turnusów rehabilitacyjnych, adresy i inne dane wszystkich oddziałów PFRON, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, starostw i urzędów marszałkowskich, powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jednostek samorządowych stworzonych na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także zapoznać się z programami PFRON skierowanymi do osób indywidualnych.

Wszystkie te informacje można też będzie można też uzyskać wysyłając e-mail pod adres: pfron@tai.pl. Ponadto, wszyscy zainteresowani mogą otrzymać SMS-em informacje zwrotne podając swój numer telefonu komórkowego. (kkr)

Dla nas, ale bez nas?

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, która nie była zmieniania od 2004 roku. Wśród proponowanych zmian znajdują się w niej propozycje dotyczące sposobów organizowania i finansowania usług społecznych, zwłaszcza podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Jednocześnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niestety, wśród tych podmiotów, do których zwrócono się o konsultacje społeczne nie ma m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji związanych z tzw. trzecim sektorem. Tymczasem jednym z ważniejszych dla niego problemów prawnych jest ujednolicenie trybów zlecania organizacjom pozarządowym zadań z zakresu pomocy społecznej.

Warto przypomnieć, że w 2004 roku część posłów i Rada Działalności Pożytku Publicznego w pierwszej kadencji proponowała, aby zapisać w art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, że: Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach i formach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wówczas ta propozycja nie zyskała sobie zwolenników.

Obie ustawy powinny być kompatybilne. Tryb konsultacji każe zadać pytanie: czy tak będzie z pożytkiem dla tak ważnego problemu, jakim jest pomoc społeczna? (kkr)

Zamiast drogich urządzeń - "pióro" dla niewidomych

Studenci z Uniwersytetu Johna Hopkinsa zaprojektowali urządzenie służące do pisania alfabetem Braille'a. Nie wymaga baterii ani żadnej elektroniki, działa, bowiem mechanicznie; jest wyposażone w sześć przycisków oraz sześć odpowiadających im szpilek, mieści się w dłoni. Miejmy nadzieję, że szybko dotrze do Polski. (k)

Mont Blanc zdobyty

W dniu 4 sierpnia br. o godz. 8.45 trzech polskich alpinistów stanęło na najwyższym szczycie Europy - Mont Blanc. Jednym z trzech uczestników wyprawy zorganizowanej przez Krzysztofa Dziennika był niepełnosprawny 27-letni Paweł Kanclerz cierpiący na fokomalis (niedorozwój kończyn górnych). Razem z dwoma innymi uczestnikami wyprawy- Adamem Bieleckim i Robertem Lipkowskim o godz. 3.20 rozpoczęli atak na szczyt, a 5 godzin później udało się go już w pełni osiągnąć. Gdy byli już na wysokości 4300 m n.p.m. zobaczyli wschód słońca, który był jednym z najpiękniejszych widoków, jakie widzieli w życiu - zgodnie przyznawali później. Pomimo wyczerpania z braku aklimatyzacji oraz trudnych warunków wysokogórskich na szczyt dotarli szczęśliwi. Spędzili na nim zaledwie kilkanaście minut. Potem wrócili do obozu rozbitego koło schroniska d'agio du Gouter. Na drugi dzień zaplanowali drogę powrotną tą samą trasą, którą wspinali się na szczyt. To było niezwykle trudne zadanie i wiele osób w tym miejscu rezygnowało. Dziś Paweł Kanclerz jest pewien, że może wszystko. - Spoglądanie na świat z dachu Europy to wspaniałe uczucie, choć tak naprawdę dopiero dociera do mnie, co zrobiliśmy - powiedział.

Drugim niepełnosprawnym, który uczestniczył w wyprawie, był Marcin Szpineta z Opola, który stracił w wypadku nogi; najwyższy szczyt Europy chciał zdobyć na protezach. Te jednak tak go raniły, że dzień przed wejściem na szczyt musiał zrezygnować i wracać do Polski. Jeżeli za rok uda mu się zdobyć lepsze protezy, zaatakują szczyt ponownie.Celem wyprawy było przełamanie barier i umożliwienie niepełnosprawnym ekstremalnych wyczynów. (na pod. http://miasta.gazeta.pl/opole/1,35114,3590249.html - bp)