Home
 
 

Od redaktora

Ten numer magazynu zawiera mniej tekstów niż dwa poprzednie, ale mam nadzieję, że skromną objętość wynagrodzi Czytelnikom jego podstawowa zawartość.

Dwa główne materiały podejmują niesłychanie ważny, ciągle bardzo w Polsce aktualny i bolesny dla osób niepełnosprawnych problem edukacji.

Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach lepsze szanse na zatrudnienie i zarobki mają ludzie wykształceni, posiadający poszukiwany na rynku zawód. Niestety, w tej grupie jest niewielki procent osób niepełnosprawnych.

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2004 roku w naszym kraju w wieku 15 lat i więcej było 4167 tys. osób niepełnosprawnych, w wieku produkcyjnym - 2458 tys., zaś w III kw. 2005 roku - odpowiednio - 4071 tys. i 2396 tys. W 2004 r. biernych zawodowo w wieku produkcyjnym było 2458 tys. z czego 576 tys. aktywnych zawodowo, zaś pracujących z tej grupy zaledwie 446 tys. osób. Z danych tych wynika, że zatrudnionych było u nas zaledwie 18,1 proc. niepełnosprawnych osób zdolnych do pracy, a więc mniej niż w 2003 r. . W III kw. 2005 roku - wskaźnik ten wynosił 18,7 proc. (w wieku 18-59/64). Spadł wskaźnik zatrudnienia w zakładach pracy chronionej (200 tys. osób w I półroczu 2004 r., w II półroczu - ok. 190 tys.). Nieco wzrosło zatrudnienie na otwartym rynku pracy (na początku 2004 r. chęć zatrudnienia zgłosiło ok. 3 tys. pracodawców, w czerwcu 2005 ok. 4400 pracodawców.)

Znawcy problemu są zgodni: jedną z najważniejszych przyczyn tej złej sytuacji jest dostęp do edukacji osób niepełnosprawnych. W 2001 r. z wykształceniem średnim było w Polsce 26% ogółu niepełnosprawnych (w pozostałej populacji 42%) i zaledwie 3% z wykształceniem wyższym. Wymowny jest przykład Uniwersytetu Warszawskiego; w 1997 r. przyjęto na studia 24 osoby niepełnosprawne - ukończyło je 12 z nich, w 2004 r. na studia zdawało 96 osób - dostało się 16 (16,6%).

Na pilną potrzebę zmian w systemie szkolnictwa, przede wszystkim średniego, dostępności do niego osób niepełnosprawnych, wskazuje w rozmowie "Herkules pilnie poszukiwany - czyli kilka uwag na temat możliwości edukacji osób niepełnosprawnych" nasza rozmówczyni, znająca ten problem nie tylko od strony prawnej, ale i praktycznej...

Czym dla utalentowanej osoby niepełnosprawnej może być znakomity, życzliwy mentor i przyjazna uczelnia - pokazuje tekst o Karolinie Perdek - niewidomej dyrygentce.

I tak, jak w poprzednich numerach naszego czasopisma namawiamy do przeczytania ciekawej książki i obejrzenia bardzo interesujących filmów. Jest także porcja informacji, ciągle aktualnych.

Z serdecznymi życzeniami dla wszystkich Czytelników

Krystyna Karwicka-Rychlewicz