Home
 
 

Od redaktora

Drodzy Czytelnicy!

Upłynęły trzy miesiące od ukazania się pierwszego numeru „Dobrych praktyk”; można uznać, że był to numer próbny. Po zastanowieniu się wspólnie z niezbyt liczną, ale doborową grupką współpracowników, doszliśmy do wniosku, że należy zmienić niektóre rzeczy dotyczące redagowania. Nie są to zmiany merytoryczne, ale formalne. „Dobre praktyki” nie mają wersji papierowej, która wymaga druku, dystrybutora, sieci sprzedaży. Natomiast sztywne terminy, w dodatku kwartalne, nie przystają do takiego nośnika, jakim jest Internet. W każdej elektronicznej publikacji można bowiem z godziny na godzinę, a nawet z minuty na minutę coś zmienić, dodać, ująć…I tak też będziemy odtąd robić. Zachowamy jednak numerację, by Czytelnik wiedział, że to nowe wydanie, ale jednocześnie do bieżącego numeru będziemy dodawać aktualności, usuwać nieaktualne już teksty.

W związku z tym znika też słowo „kwartalnik”; od drugiego numeru zamiast niego jest Magazyn Społeczno - Kulturalny.

Nie ulegnie natomiast zmianie zamysł merytoryczny: chcemy w naszym Magazynie przedstawiać artystów i ich twórczość, sportowców i ich osiągnięcia, organizatorów różnych przedsięwzięć, działaczy. A więc te osoby niepełnosprawne, które udowadniają swoim życiem, twórczością, aktywnością społeczną, że niepełnosprawność nie uniemożliwia im uprawiania swoich pasji, wykorzystywania talentów, osiągania sukcesów w życiu zawodowym i społecznym. A także osoby działające w środowisku osób niepełnosprawnych i na ich rzecz, oraz wszystkich innych, których z różnych względów warto naśladować. Zgodnie z tytułem będziemy więc opisywać dobre praktyki...

Będą też jak dotychczas recenzje z różnych wydarzeń artystycznych, filmów, które warto obejrzeć, książek, które należy przeczytać, koncertów, w przyszłości z teatrów. Będą także informacje o ciekawych miejscach godnych zwiedzania, przyjaznych dla niepełnosprawnych sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.

Będziemy też nadal zamieszczać informacje dotyczące liczącego ponad 5 milionów środowiska osób niepełnosprawnych, decydujących o ich dniu dzisiejszym i przyszłości.

Z serdecznymi życzeniami ciekawej lektury

Krystyna Karwicka-Rychlewicz

P.S. Nasz Magazyn nie otrzymuje żadnych dotacji, jest robiony wyłącznie społecznie, co nie znaczy, że nie dbamy o jego poziom. Ale jego ocena należy do WAS – Drodzy Czytelnicy!