Home
 
 

Od redaktora

Pierwszy numer naszego czasopisma „Dobre praktyki” wypada zacząć od wyjaśnienia, co kryje się pod tym tytułem. Otóż jego intencją jest pokazywanie możliwości, jakie tkwią w osobach, które choć dotknięte niepełnosprawnością, potrafią osiągnąć sukcesy w życiu, twórczości artystycznej, pracy zawodowej, sporcie. Udało im się, bowiem pokonać bariery, przed którymi staje bezradnie większość osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w Polsce. Potrafią - mimo barier nie tylko architektonicznych, ale i społecznych - snuć marzenia i przekuwać je w rzeczywistość, wykorzystywać swoje zdolności i realizować się w życiu.

Nasz magazyn chce pomagać także tym, którzy starają się zdobywać wykształcenie, realizować w pracy, w życiu. I pragnie przyczynić się do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, z czym u nas - mimo pewnego postępu - nadal nie jest dobrze.

I właśnie to wszystko nazywamy dobrymi praktykami, które chcemy upowszechniać za pośrednictwem naszego internetowego magazynu. Jak z tych założeń wynika, będzie on prezentował sylwetki niepełnosprawnych twórców oraz osoby różnych zawodów związane z tym środowiskiem, które osiągnęły sukcesy w różnorodnych dziedzinach. Będziemy też starali się pokazywać dobre przykłady nawet wtedy, gdy nie są one dziełem osób niepełnosprawnych i na ich rzecz, ale także wówczas, gdy warto je upowszechniać i powielać w tym środowisku.

W przyszłości, na życzenie innych organizacji i osób prywatnych, zainteresowanych wspieraniem integracji i udzielającym pomocy osobom niepełnosprawnym, „Dobre praktyki” mogą być rozsyłane pocztą elektroniczną, a może nawet pomyślimy o wersji papierowej…

Mamy nadzieję, że uda się nam też docierać z „Dobrymi praktykami” do osób, organizacji i instytucji, które działają w środowisku i na rzecz osób niepełnosprawnych. A także na to, że lektura czasopisma pomoże im w tych działaniach. Może też wpłynie na sposób widzenia pewnych problemów osób niepełnosprawnych.

Każdy Czytelnik znajdzie tu również garść informacji na temat książek godnych przeczytania, sztuk, wystaw i filmów wartych obejrzenia. Będziemy też starali się dostarczać informacji o sprawach ważnych dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami ciekawej lektury.

 

Krystyna Karwicka-Rychlewicz